Tidligere kursister om Bright Start

"Jeg er vild med at Bright Start programmet tager udgangspunkt i børnenes kognitive udvikling FØR det er gået galt. Det taler fantastisk ind i tanken om at forebygge, og ikke nødvendigvis vente til dysfunktionerne opdages"

 

“Måden materialet er bygget op på skaber et sindsygt godt overblik, og gør at det er lige til at gå til. Forslag til aktiviteter og variationer gør, at materialet er meget tilgængeligt og forståeligt"

 

“Det har givet mig en mere dybdegående og nuanceret forståelse af intelligens, kognition og yngre børns behov"

Tidligere kursister om underviser Ruth Deutsch:

"SÅ velformuleret og vidende at jeg ville ønske jeg kunne få hende intravenøst."

 

"Endelig en stærk teoretiker, som også er stærk i det praktiske og kan omsætte teori til praksis og omvendt."

 

"I don't think I have ever met such a clever and wonderful teacher before, and I have been lucky to have meet some really god ones!! Thank you for coming all the way to Denmark. It was a great pleasure."

 

Bright Start kursus 26.-28. oktober 2020Billede3

DOWNLOAD KURSUSBESKRIVELSE VIA DETTE LINK

ONLINE TILMELDING HER

Baggrund

Overalt i verden, selv i de mest veludviklede skolesystemer, starter mange børn i skole uden at være tilstrækkelig forberedt på at lære effektivt. Nogle har særlige behov, mens andre simpelthen ikke har udviklet de grundlæggende færdigheder som danner grundlag for læring og tænkning. Alle børn kan styrkes ved målrettet at udvikle og træne disse færdigheder.

Målgruppe for Bright Start programmet

Bright Start blev udviklet i USA af et team af psykologer og pædagoger under ledelse af professor Carl Haywood ved Vanderbilt University, Tennessee, (Haywood, Brooks og Burns, 1985). Programmet har været anvendt succesfuldt hos børn fra 3 til 9 år, både i forhold til børn med almindelig udvikling men også i forhold til højtfungerende børn og børn med intellektuelle handicap, autismespektrumsforstyrrelser, høre- og synshandicap, følelsesmæssige og adfærdsmæssige forstyrrelser, forstyrrelser i sprogudvikling og indlæringsproblemer. Det har både været anvendt i segregerede og inkluderende klasser. Udover dets anvendelse i klasseværelset, anvendes programmet også klinisk af psykologer, tale- og sprogterapeuter samt fysioterapeuter og ergoterapeuter.

 Billede11Hvad er Bright Start

Bright Start er et supplerende læringsprogram for førskole-, børnehave- og indskolingsbørn. Programmet har systematisk fokus på udvikling og anvendelse af grundlæggende tænkefærdigheder og er designet til at hjælpe børn med at tænke logisk og lære effektivt. Programmet består af 187 daglige lektioner inddelt i 8 "enheder": Selvregulering, Rolle- og Perspektiv-tagning, Sammenligning, Klassifikation, Mængdeforståelse & -Begreber, Sekvens- og Mønsterforståelse, Bogstav- og Form-forståelse og Transformation. Programmet formidler samtidig en forståelse og teori om kognitiv og intellektuel udvikling, en medierende undervisningsstil, et kognitivt medieringssystem for adfærdshåndtering og en enhed til udvikling af forældrekompetence. Lektionerne i Bright Start er meget forskellige fra en traditionel skolemæssig læseplan og bygger på en særlig medierende undervisningsform, og certificeret træning udgør derfor en del af programmet.

 Forsknings-grundlag

Der har været gennemført forskning i programmets effektivitet i 10 lande, som viser positive virkninger på kognitiv udvikling, læsning, matematik, sprog, læringsmotivering, overordnet skolepræstation og skoleparathed. (Bibliografi er tilgængelig ved forespørgsel til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

 Praktisk information
Datoer
26.-28. oktober 2020

Detaljeret tidsplan vil blive sendt til deltagerne forud for kurset sammen med foreslåede før-kursus læsematerialer.

Kursusstedmap of denmark

Kurset afholdes centralt i Odense i gåafstand fra banegården. Adresse: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.

Kursusform

Kurset afholdes som eksternat. Kurset forløbet som en vekslen mellem oplæg, øvelser og diskussion. Kurset indebærer læsning af en række tilsendte artikler og skriftlige materialer forud for kurset.

Kursusmaterialer

Alle kursusdeltagerne vil i forbindelse med kurset få udleveret et komplet materialesæt af Bright Start materialerne til produktionspris. Materialet omfatter Bright Start Træningsenheder; Forældre Håndbog, Elevmaterialer, samt et Kompendium med teoriske artikler.

Kursussprog og -underviser

Kurset forventes afholdt på letforståeligt engelsk med internationale deltagere. Hvis der kun deltager danske kursister, er der mulighed for at kurset afholdes på dansk med børneneuropsykolog og pædagogisk psykolog Jens Wilbrandt som gennemgående underviser. Såfremt kurset gennemføres med internationale deltagere, vil undervisningen blive varetaget af ph.d. og psykolog Ruth Deutsch, autoriseret pædagogisk psykolog og børnepsykolog.

Pris
Kursusprisen er 7500 kroner. For offentlige og momsregistrerede virksomheder tillægges moms (25 %). Prisen inkluderer et fuldt Bright Start materialesæt med træningsenheder og teoretisk kompendium.

Tilmelding og yderligere information

Tilmelding kan ske online via dette link: https://neuroguide.nemtilmeld.dk/4/. Du kan også tilmelde dig pr. mail ved at skrive til kursusarrangør: Neuroguide.dk, psykolog Jens Wilbrandt, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Eller ring telefon 22 32 44 01, hvis der er behov for at spørge ind eller drøfte noget. Herefter fremsendes faktura til betaling. Bemærk: Du er først sikret en plads på kurset efter betaling og modtaget bekræftelse på optagelse på kurset. Der tages forbehold for aflysning af kurset ved få deltagere, sygdom mm.

 

RuthSåfremt kurset afholdes på engelsk, vil den primære del af undervisningen blive varetaget af psykolog Ruth Deutsch. Ruth Deutsch er børnepsykolog og pædagogisk psykolog, som har gennemgået omfattende træning og efteruddannelse i USA, Canada og Israel. Hun har studeret med førende kræfter I udviklingen af dynamisk assessment, medieret læring og kognitive træningsprogrammer, herunder Reuven Feuerstein, Haywood og Lidz. Hun er internationalt akkrediteret og en førende underviser og træner i Storbritannien med mere end 30 års erfaring i arbejdet med børn, unge, familier samt inden for uddannelsesområdet. Hendes erfaring spænder fra ekstern lektor på Doctorate for Educational Psychologists at UEL, London and Queen’s University, Belfast, psykologisk konsulent på Hope Centre i London (et multi- og tværprofessionelt center for børn med omfattende indlærings- og/eller udviklingsvanskeligheder). Hun er mangeårig certificeret underviser på Feuerstein-instituttet i såvel IE (Instrumental Enrichment) og LPAD (Learning Potential Propensity Device) og certificeret i undervisning i Tzuriels dynamiske assessment batteri DAYC (Dynamic Assessment of Younger Children). Endvidere er hun medforfatter og metodeudvikler af Cognitive Ability Profile (2010).

 Carl HaywoodForfatter og udvikler af Bright Start programmet

Carl Haywood er en af de største internationale bidragydere indenfor området for dynamisk assessment, medieret læring og kognitiv træning. Han har (sammen med Brooks og Burns) udviklet Bright Start- programmet samt et stort antal publikationer og bøger om dynamisk assessment og medieret læring. Han har arbejdet med førende udviklere inden for området, blandt andre Reuven Feuerstein, David Tzuriel og Carol Lidz, med hvem han udviklede det første kandidatgradsprogram i dynamisk assessment i USA. Han har udviklet en lang række dynamiske versioner af nogle af de originale tests fra testudvikleren André Rey. Han har haft mange ledende stillinger, og er nu professor emeritus i psykologi og neurologi, ved Vanderbilt University i Nashville, Tennessee.

 JensSåfremt kurset afholdes på dansk, vil primær underviser være børneneuropsykolog Jens Wilbrandt. Jens Wilbrandt har mangeårig erfaring indenfor det specialpædagogiske område og er certificeret i både LPAD, DAYC, IE, BRIGHT START samt COGNITIVE ABILITIES PROFILE. Han er eksponent for en udviklingsorienteret pædagogisk-psykologisk tilgang og har mangeårig erfaring som formidler, foredrags- og kursusunderviser indenfor det neuropsykologiske, neuropædagogiske og pædagogisk-psykologisk område. Udover varetagelse af en lang række kompetenceudviklings-opgaver i forhold til fagfolk, så arbejder han med dynamisk assessment og kognitiv træning i forhold til børn og unge med omfattende indlærings- og udviklingsproblematikker, både i forhold til uddannelses-, bo- og hjemmetræningsområdet.

 Faglige og etiske standarder for kurset

Respekt
Alle anvendte træningsmaterialer bruges med tilladelse fra forfatterne, og anvendt videomateriale sker med samtykke fra børn, familier og klinikere.

Kompetence
Træner Ruth Deutsch, er autoriseret pædagogisk psykolog og børnespsykolog og arbejder under gældende faglige og etiske retningslinjer for psykologer. Deltagerne vil blive opfordret til at reflektere over deres egne færdigheder og praksis, vedvarende udvikle færdigheder og overholde høje faglige og etiske standarder. Deltagere vil blive tilbudt muligheden for at modtage efterfølgende supervision, feedback og guidning af efterfølgende kompetenceudvikling. Bright Start er solidt funderet i psykologisk teori, og træningen vil i vid udstrækning trække på dette grundlag såvel som på international forskning om forskellige aspekter af tilgangen.

Ansvar og integritet
Deltagerne vil blive opfordret til at udføre enhver træning og praksis som udføres i forlængelse af dette kursus på transparent og ansvarlig vis, med refleksion og forståelse for hvornår Bright Start er en relevant tilgang og metode.